Sergija za pomoć Sandžaku od 3.jula do 10.jula
Za džumu Vas molimo da koristite masku i serdžadu
Džuma je u 17h.